Naar de startpagina
Algemene Informatie Varia Belangenbehartiging Activiteiten Activiteiten per dagdeel Informatiebulletin Vrijwilligers De uitslagenpagina Pensioenfondsen

-  Aanmeldformulier lid of donateur   -  Aanmelding als gastdame of gastheer  

Manifest "Red Ons Pensioenstelsel"

Oud bestuurslid Rob de Brouwer van onze Koepelorganisatie KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden - die onze belangenbehartiging richting overheid verzorgt)  heeft een manifest doen verschijnen onder de veelzeggende titel “Red Ons Pensioenstelsel”.

Hierin wordt ervoor gepleit zoveel mogelijk stemmen te verzamelen om het standpunt dat het pensioenstelsel, met uitzondering van het Financieel Toetsingskader (FTK), moet blijven zoals het is.

Hoewel wij het niet geheel eens zijn met een aantal formuleringen, met name in de  inleiding,  zijn wij  van mening dat de inhoudelijke argumenten wel degelijk hout snijden en zeer overtuigend zijn.

Als VGG staan wij achter dit initiatief,  en vragen U, onze leden, om het manifest  te ondersteunen door Uw handtekening er onder te plaatsen. Symbolisch via internet.

Zelf heb ik dit al gedaan.

Met vriendelijke groet,

Gerard Visscher

© 2018 Vereniging van Gepensioneerden 'Het Gooi'